سلاح «مصاف» با کالیبر۵۱×۷/۶۲ میلی متری، سلاحی است سبک که توسط هوا خنک می­‌شود.

سیستم تسلیح این سلاح از نوع پیستون کوتاه بوده و از طریق فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح و به وسیله خشاب تغذیه می­‌شود.

این سیستم تسلیح باعث می‌شود که قابلیت اطمینان سلاح و عمر قطعات حساس آن افزایش یابد.