شکرالله حسن‌بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران از صدور آگهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها ی شهر توسط فرمانداران از 19 اسفندماه به مدت یک روز خبر داد.

وی اظهار داشت: همزمان با صدور دستور شروع انتخابات شوراها  توسط وزیر کشور(طبق ماده 48 قانون) در روز 18 اسفندماه،  و مطابق ماده 48 قانون انتخابات شوراها و 45 آیین نامه اجرایی آن، آگهی ثبت نام از داوطلبان در روز 19 اسفندماه از سوی فرمانداران به مدت یک روز صادر می شود.

 حسن بیگی افزود: افزود: مطابق تقویم انتخابات 1400 و براساس ماده 35 قانون انتخابات شوراها و مواد 22 و 26 آیین نامه اجرایی  آن، هیئت اجرایی شهرستان ها از سوی فرمانداران از تاریخ 19 اسفندماه به مدت 5 روز تشکیل می شود.