فداحسین مالکی  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون راهبردی مجلس در جهت رفع تحریم ها اظهارداشت: پس از قانونی که در مجلس به تصویب رسید دولت و مجلس باید بر اساس منافع ملی عمل کنند مخصوصا که آمریکا به تعهداتش عمل نکرده است.

وی افزود: انها باید قبل از هر چیز به برجام بازگردند زیرا ما به همه تعهداتمان عمل کردیم در حالی که آمریکا به تعهداتش عمل نکرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه ما پیش بینی می کنیم دولت بایدن با دولت سابق تفاوت داشته باشد اما هنوز نشانه ای از این تفاوت ندیده ایم، بیان داشت: اگر آمریکا بخواهد ماجرا پایان یابد، باید به تعهداتش برگردد و همه تحریم های ترامپ را لغو کند.

مالکی افزود: ملت ایران بر عدم اعتماد خود به آمریکا تأکید می کنند لذا ایران نمی تواند طرح های آمریکا را بپذیرد.