علی حدادی  نماینده مردم ساوجبلاغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس  و سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت:

"عدم برنامه‌ریزی برای تأمین مایحتاج مردم و فقدان نظارت در بازار، گرانی را به مردم تحمیل کرده در حالی که هیچ کمبودی وجود ندارد

اولویت دولت باید معیشت مردم باشد ولی متاسفانه شاهد کوتاهی دولت هستیم.

دولت باید وظیفه خود را نسبت به معیشت مردم به درستی انجام دهد ولی جدیتی وجود ندارد!"