شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با صدور بیانیه‌ای از جوانان متخصص و انقلابی دعوت کرد تا در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کنند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهر و روستا بستر زیست اجتماعی و زندگانی انسانی است و می بایست برای جامعه اسلامی زمینه تعالی همه جانبه انسان را مهیا کند. شوراهای شهر و روستا وظیفه راهبری خردمندانه و قاعده گذاری هوشمندانه شهرها را بر عهده دارند. حرکت به سمت قله های انقلاب اسلامی و جهش های تمدنی در بستر شهرهای اسلامی هوشمند رخ می دهد و رسیدن به افق های بلندِ گام دوم انقلاب، نیازمند بازآفرینی شهرها به مثابه محیط‌های شتاب دهنده اقتصادی و اجتماعی است به گونه ای که در آن رفاه شهروندان و شاخص های تعالی اجتماعی و فرهنگی با رویکردی همه جانبه، روز به روز افزایش یابد. 

در روز واپسین مهلت ثبت نام نامزدهای شوراهای شهر و روستا است، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، از تمام زنان و مردان توانمند، مومن و انقلابی خصوصا جوانان خردمند و باانگیزه‌ای که تاکنون برای این مهم داوطلب نشده‌اند جهت ثبت نام و مشارکت در این رقابت سیاسی مهم دعوت بعمل می آورد و بی آنکه در این مرحله از انتخابات تعهدی به نامزدهای محترم بدهد، اعلام می دارد، ساز و کاری منسجم برای شناسایی و رتبه بندی افراد توانمند طراحی کرده است. همچنین شورای ائتلاف به تمامی شهروندان اطمینان می دهد که فارغ از سوگیری های سیاسی و مداخلات ناموجه، تمام تلاش خود را بکار بندد که مبتنی بر معیارها و شاخص های علمی و انقلابی، نیروهای برتر و موثر را با نگاه به اهداف متعالی گام دوم انقلاب معرفی نماید.