مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران از ثبت نام مجازی خود در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران خبر داد. 

امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام ششمین دوره شورای اسلامی شهر خواهد بود. برابر قانون مدت هفت روزه ثبت نام که از ۲۰ اسفند آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز امروز ۲۶ اسفند (جمعا به مدت ۷ روز) ادامه دارد، تمدید نخواهد شد.