منبع نزدیک به  شورای عالی امنیت ملی  ایران ادعای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در باره انجام گفتگوهای غیررسمی میان ایران و آمریکا را تکذیب کرد.

یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد: اظهارات مقامات آمریکایی در مورد گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای خارج کردن بایدن از بحران است.

وی افزود: همه مسئولان در ایران موظف به اجرای قانون مجلس هستند و تا قبل از برداشته شدن تحریم‌ها هیچ گفتگویی بین تهران و واشنگتن انجام نخواهد شد.