ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در  مجلس شورای اسلامی  گفت: شرایط معیشتی مردم به قدری سخت شده و مردم در تنگنا قرار دارند، آنها این روزها در مواجهه با ما می‌گویند یعنی مسؤولان ما قیمت مرغ و تخم‌مرغ را هم نمی‌توانند کنترل کنند و ما باید چنین وضعیتی داشته باشیم.

این نماینده مجلس گفت: ما محدودیتی در تولید مرغ نداریم بلکه مشکل در مدیریت و توزیع این کالاست و فسادی که در این زنجیره وجود دارد.

وی افزود: مشکل ما با تغییر یک یا دو مدیر عوض نمی‌شود بلکه باید اصلاحات گسترده باشد و شبکه اصلاح ‌شود؛ اینکه ما یک مدیر را عزل و یک مدیر دیگری جای آن بنشانیم شرایط را تغییر نخواهد داد بلکه باید اصلاح در سیستم مدیریتی و نظارتی ایجاد شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس اظهار داشت: مشکل از مرغ‌داری‌ها و تولیدکنندگان نیست بلکه مشکل در زمینه توزیع است که با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد

وی گفت:‌اگر امروز مردم برای خرید گوشت گوسفندی صف نمی‌بندند به خاطر این است که دیگر توان خرید گوشت گوسفندی را ندارند که بخواهند برایش صف بایستند و رو به مصرف گوشت مرغ آورده‌اند که آن هم با این قیمت بالا و با این سختی و مشقت به دست آنها می‌رسد.

نماینده مردم گرمی در مجلس در پایان گفت:‌آیا این سزاوار است که مردم ما برای خرید گوشت مرغ کیلویی 25 هزار تومان صف بایستند و اینگونه شأن‌شان زیر سؤال برود و سوژه و مضحکه رسانه‌های بیگانه شوند.