سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور ، گزارش ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراها را تا ساعت ۲۰ امروز، آخرین روز ثبت نام اعلام کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۲۰ امروز سه شنبه ۲۶ اسفندماه ماه و هفتمین روز از مهلت یک هفته‌ای ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر، در سراسر کشور ۴۵۸۵۰ نفر ثبت نام کردند.

دبیر ستاد انتخابات افزود: از این تعداد، ۸۸ درصد به مردان و ۱۲ درصد به زنان اختصاص دارد.

موسوی خاطر نشان کرد: ثبت نام، در ساعت ۲۴ امشب پایان خواهد یافت.