فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

رای 81درصدی به طرح 72 ماده‌ای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بی‌شک یکی سکوهای افتخار مجلس خواهدبود. این طرح حمایتی، تسهیلاتی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی، کامل‌ترین برنامه کلان جمعیتی کشور تاکنون است که هدف آن حفظ پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ایرانی‌ست.

‌ از تمام نمایندگان فعال کمیسیون مشترک جمعیت که شبانه روز برای بررسی و پیگیری این طرح تلاش کردند و همچنین از اعتماد نمایندگان به این کمیسیون و کمک‌های فکری نخبگان و مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح جامع سپاسگذارم. ‎