گزارش‌های حاکی است رژیم صهیونیستی و آمریکا در نخستین نشست مشورتی خود در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که هفته گذشته برگزار شد به توافقاتی دست پیدا کردند.

پایگاه آکسیوس گزارش داده ارزیابی اطلاعاتی‌ای که دو طرف در آن جلسه درباره تحولات اخیر برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده‌اند تقریباً یکسان بوده‌اند.

یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی به آکسیوس گفت: «در زمینه مسائل اطلاعاتی هم‌نظریم. اختلافات اندکی وجود دارند اما در مجموع، دو طرف نگاه یکسانی به داده‌ها دارند. جلسه، خیلی مثبت بود ولی این فقط آغاز یک روند است.»