محمدصادق کوشکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با نام گذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان « تولید ، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اولین نکته این است که نباید از دولت فعلی توقع داشته باشیم که این شعار سال را محقق کند زیرا بدون تعارف، جدی‌ترین و سنگین‌ترین مزاحمت‌ها برای تولید، در این دوره ایجاد شده است.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: یک مشکل دیگری که وجود دارد این است که ساختار دولت در ایران از زمان تأسیس آن توسط رضاخان، یک ساختار ضد تولیدی است و ساختاری نیست که برای تسهیل تولید شکل گرفته باشد زیرا تأسیس دولت در ایران توسط یک نهاد دیکتاتوری رضاخانی شکل گرفت.

کوشکی افزود: اگر صنعتگران و کشاورزان و همه کسانی که دستی در تولید دارند، دستشان برای ثروت آفرینی باز باشد، قدرت دولت مرکزی کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه دولت آینده باید از سر راه تولیدکنندگان و کشاورزان مقررات‌زدایی کند، خاطرنشان کرد: اگر این امر صورت گیرد و دست و پای تولیدکنندگان باز شود و قواعد و قوانینی که فقط برای زمین زدن تولید طراحی شدند شناسایی و حذف شوند، فکر می‌کنم مهمترین هدیه و دستاورد شعار سال در عرصه تولید کشور رقم خواهد خورد.