ابراهیم عزیزی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز ضمن اشاره به شعار سال 1400 که رهبر انقلاب مشخص کردند، بیان کرد: رهبر انقلاب سال 1400 را رونق تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام نهادند و قطعا یکی از اقدامات بسیار ضروری و مهمی است که در تمام دستگاه هامام مک و وزارتخانه ها باید به آن توجه کرد.

وی افزود: باید موانع را برطرف کنیم و برداشتن آن ها تنها با شعار میسر نیست و نیازمند اقدامات عملی است باید موانع را شناسایی کنیم و آن ها را از سر را ه تولیدکنندگان برداریم.

عزیزی عنوان کرد: شناسایی موانع نیز در این سال ها به خوبی صورت گرفته است اما اقدامات عملی در این راستا انجام نشده است. تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات مختلف باید این امر مهم را جدی بگیرند  اگر این اتفاق بیفتد و آن را در میدا عمل شاهد باشیم تولید واقعی و باکیفیت را شاهد خواهیم بود.  درنهایت یک اقتصاد فعال مردمی را که هدف انقلاب اسلامیاست خواهیم بود.

عضو کمیسیون امیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یکی از موانع بزرگ تولید رویکردد دولت بوده است که در این سال ها رویکر وارداتی بوده است. در این سال ها واردات اولویت اول دولت یازدهم و دوازدهم بوده است و به همین دلیل شاهد این وضعیت هستیم. فرهنگ حاکم بر بسیاری از حاکمان امور در حوزه تولید یا مونتاژ یا فرهنگ وارداتی است. اما این همان اشکال بزرگ اقتصادی است که بین بزرگان اقتصای کشور وجود دارد.

عزیزی درانتها اشاره کرد: باید تلاش کنیم تا هزینه های تمام شده تولید کاهش یابد و قیمت مناسب برای مصرف کننده نهایی مناسب باشد. اگر کیفیت تولید بالا رود و قیمت آن ها کاهش یابد و موانع قانونی را برطرف کنیم و بروکراسی را از صنعت حذف کنیم شاهد رونق تولید خواهیم بود و با این اقدامات مانع زدایی ها و پشتیبانی ها را عملیاتی کرده ایم.