علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس،در توئیتی نوشت:

توافق راهبردی ایران و چین نشان داد FATF‌ و حواشی آن صرفا جنبه نمایشی و عملیات روانی داشتند.

گرفتار کردن ایران در بند FATF ماموریت کسانی است که در این ۸ سال تا توانسته‌اند به غرب خوش خدمتی کردند و اکنون از نگاه چندجانبه در سیاست خارجی کشور نگرانند.