حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به امضای سند راهبردی 25 ساله میان ایران و چین ، گفت: ایران اسلامی در منطقه غرب آسیا و در سطح بین الملل دارای اقتدار بلامنازع است از این رو ضمن حفظ استقلال خود، راهکارهایی را دنبال می کند که با یکجانبه گرایی که آمریکایی ها در منطقه و دنیا راه انداخته اند، مقابله شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در توضیح مفاد این سند راهبردی عنوان کرد: سند راهبردی 25 ساله میان ایران و چین صرفا یک نقشه راه بوده که به امضا رسیده است.

وی افزود: از این رو صرف یک سند هیچ تعهدی به لحاظ کمی میان طرفین وجود ندارد به این معنا که از این پس از طریق موافقتنامه های اجرایی وارد همکاری های اقتصادی خواهیم شد که هریک از این توافقنامه ها باید در مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف بررسی شده و به تصویب برسد تا به اجرا درآید.

حاجی دلیگانی در ادامه تصریح کرد: چنین سند راهبردی را نیز می توانیم با کشورهای دیگری که از لحاظ قدرت و جایگاه هم سطح ایران هستند داشته باشیم اما با کشورهایی که در سطح ایران نباشند چنین سندی به امضا نخواهد رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: سند راهبردی 25 ساله میان ایران و چین می تواند فشار حداکثری که آمریکایی ها در سال های اخیر با تحریم علیه ایران ایجاد کردند را از بین ببرد.