احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: جمعی از نمایندگان درخواست اجرای ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس را ارائه کرده و با توجه به اهمیت سند جامع همکاری‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین و ضرورت نظارت بر آن، درخواست تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر این سند جامع را ارائه داده اند.

وی بیان کرد: طبق ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس این درخواست به پیشنهاد ۱۵ نماینده به رأی مجلس گذاشته می شود و در صورت تصویب اعضای این کمیسیون در جلسه علنی انتخاب خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معاونت قوانین نیز پیشنهاد تشکیل چنین کمیسیونی را داشته است و اگر تشکیل این کمیسیون به تصویب مجلس برسد، ۱۵ عضو آن در جلسات بعدی مجلس انتخاب خواهند شد.

باید کمیسیون ویژه نظارت بر سند ایران و چین تشکیل شود

محمدباقر قالیباف در ادامه جلسه در این باره، گفت: ما از ساعت ۸:۱۵ صبح امروز جلسه ای در مجلس تشکیل دادیم که بنده در آن جلسه هم خدمت نمایندگان گفتم که وظیفه ماست کمیسیون یا گروه ویژه ای براساس آیین نامه این کار را انجام دهند.

وی بیان کرد: ما می توانیم این درخواست را در دستور کار قرار دهیم یا فرصت دهیم که نمایندگان آن را بررسی کنند و اینکه در دستور قرار گیرد، خلاف آیین نامه نیست و موافق و مخالف هم ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما می توانیم اجازه دهیم که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و بعدا برای رأی گیری در دستور کار گذاشته شود. کمیسیون تخصصی هم بداند که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مجلس باید به طور مرتب و منظم بتواند رصد و پیگیری لازم را در این باره انجام دهد.

گفتنی است در نهایت، رأی گیری درباره تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر سند جامع راهبردی ایران و چین به جلسات بعدی مجلس موکول شد.