سید محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره به رفتار کره جنوبی در انتقال پول‌های ایران گفت: این رفتار سئول برای ما تجربه شد که با کشورهایی که استقلالی از خود نداشته و آنقدر وابسته هستند که نمی توانند به قراردادی که با کشور دیگری بسته اند عمل کنند، معامله نکنیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه کره جنوبی را کشوری وابسته به آمریکا در تصمیم‌گیری ها دانست و افزود: در آینده نیز نسبت به روابط خود با آنها تجدیدنظر خواهیم کرد و دیگر معامله ای با آنها نخواهیم داشت تا ارز ما در این کشور بماند.

نایب رئیس فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در پایان کره جنوبی را متضرر اصلی این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: کشتی آنها نیز که با تخلف در آب های ایران متوقف شده تا زمانی که سئول به تعهدات خود عمل نکند، اینجا خواهد ماند.