علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز عملکرد کمیسیون در سال گذشته مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و برنامه  کمیسیون برای سال 1400 نیز مشخص شد.

وی افزود: در سال 99 کمیسیون اجتماعی 13 طرح را به عنوان کمیسیون اصلی و 6 طرح را به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسانده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همچنین کمیسیون اجتماعی 13 جلسه برای انجام وظایف نظارتی خود برگزار کرده و 3 وزیر و همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی را برای طرح سؤال و انجام کارهای نظارتی به کمیسیون فرا خوانده است.

بابایی خاطرنشان کرد: طبق برنامه بنا شد تا اعضای کمیسیون در انجام وظایف نظارتی خود در ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بخش از کارهای خود را به صورت بازدید میدانی انجام دهند و پایش‌ها از طریق بازدید میدانی انجام خواهد شد.