احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح نشست امروز کمیسیون خود، اظهار داشت: در جلسه عصر امروز کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص از سازمان سنجش مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

وی افزود: نهایتا پس از بحث و بررسی برای تحقیق و تفحص از سازمان سنجش رأی‌گیری شد و در نهایت با اکثریت مطلق آراء تفحص از سازمان سنجش به تصویب رسید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: فرآیند بعدی این طرح این است گزارش تحقیق و تفحص از سازمان سنجش به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا در صحن علنی هم به زودی به رأی گذاشته شود.