حسینعلی حاجی دلیگانی  نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: اعضای کمیسیون قضایی مجلس در نشست امروز خود سه ماده دیگر از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی افزود: اعضای کمیسیون در این نشست مصوبه پیشین خود درباره تشکیل شورای عالی مالکیت صنعتی که ریاست آن برعهده معاون اول رئیس جمهور گذاشته شده بود را حذف کردند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: پیش از این اعضای کمیسیون قضایی مصوب کرده بودند تا یک شورای عالی به ریاست معاون اول رئیس جمهور درباره مالکیت صنعتی تشکیل شود که اعضا و شرح وظایف آن هم مشخص شده بود اما در جلسه امروز نظر نهایی اعضا بر این بود که تشکیل این شورای عالی باعث کندی کار می‌شود و در نهایت رأی به حذف این مصوبه دادند.