دولت تدبیر با جان مردم هم سیاسی برخورد می کند

 مجتبی یوسفی نمایند مردم اهواز ،باوی،حمیدیه و کارون درمجلس و سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی در توئیتی نوشت:

چرا دولت تدبیر با جان مردم هم سیاسی برخورد می کند؟ کرونا را با سخنرانی نمی شود مهار کرد.

تصاعد آمار کرونا پس از تعطیلات نوروزی از ۷۴ فوتی به ۱۷۴ نفر افزایش شهرهای قرمز از ۹ شهر به ۴۶ شهر ضعف شما را به وضوح نشان داد. به هر حال مشت نمونه خروار است.