مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

مواد ۱تا۵ قانون اقدام راهبردی ، دولت را به افزایش توان هسته ای (درصد، ظرفیت و ذخایر) درزمان مشخص موظف کرده تا غرب طبق مواد ۶و۷ قانون وادار به ‎لغو تحریمها شود

تخریب هرتعداد سانتریفیوژ ، به هدف فوق و یکپارچگی قانون لطمه زده، لذا ‎توقف مذاکرات تا رسیدن به شرایط قبل ازحادثه، ضروری است.