ابوالفضل  ابوترابی  نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت:

دانشمندان ما را ترور کردند، به تاسیسات هسته‌ای حمله کردند و آقایان دولت، بازهم به بهانه واهی تصمیم عجولانه و اختلال در روند مذاکرات!!مخالف واکنش هستند، از اینکه انفعال و عقب نشینی موجب جری‌تر شدن دشمن می‌شود بگذریم؛ تابعیت چندگانه ظاهراً بر وجدان و ‎غیرت ایرانی فائق آمده است.