عباس معینی رییس ستاد محسن مهرعلیزاده کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

محسن مهرعلیزاده معاون رئیس دولت اصلاحات و استاندار اصفهان در دولت حسن روحانی بود.