عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: «عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی‌صلاحیتی آنان نیست.

بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها، امکانات و آشنایی‌های خود نتوانسته صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد.»