یک کاربر در توئیتی نوشت: آنچه مردم را بیشتر مجذوب رئیسی میکند صداقت و پاکی اوست که به دلها مینشیند.

پرهیز از کلام غیر واقع، امتناع از وعده های مردم فریب، باور ایشان به انجام کارهای بزرگ و اصلاح ساختار معیوب با اتکا به توان جوانان ایرانی و قاطعیت مثال زدنی در اصلاح امور از ویژگی های بارز این سید بزرگوار است.

توییتر

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.