آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: مناظره های نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری روز‌های هفدهم؛ بیست و یکم و بیست و پنجم خرداد ماه با اجرای آقای مرتضی حیدری برگزار خواهد شد.