سید ولی الله فاطمی اردکانی به عنوان رییس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری منصوب شد.

از سوابق ایشان می توان به عضویت هیات مدیره بانک ملی و عضویت در کارگروه بانکداری الکترونیکی وزارت دارایی اشاره کرد.