عبدالله گنجی  در توئیتی نوشت:  اصلاح طلبان در حال بررسی و قانع کردن همدیگر برای یکی از سه راهبرد زیر هستند:

۱- بیرون کشیدن مهرعلی زاده و همتی از رقابت ها و ترک صحنه از سوی این دو

۲- رادیکال کردن این دو در صحنه با هدف چالش سازی

۳-حمایت از همتی و پیروزی احتمالی

عبدالله گنجی

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.