سیدناصر موسوی لارگانی  نماینده مردم فلاورجان و عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

"مافیای فولاد پتروشیمی که رشته های انتخاباتی خود را پنبه دیده و پول پاشی شان هدر رفته است، موذیانه درصدد نفوذ به ستاد انتخاباتی کاندیداهای تایید شده اند.

جا دارد کاندیداهای عزیز مراقب این مارهای خوش خط و خال باشند و اجازه حضور  مدیران فاسد با پول های کثیف در ستادهایشان را ندهند.

فساد عظیم..."