۶ نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری امروز برای ضبط برنامه‌های استانی خود به جام جم می روند.

 این برنامه‌ها در قالب گفت و گوی رودر رو با دوربین ویژه هر استان ضبط خواهد شد. هر یک از نامزد‌ها برای هر استان، درباره برنامه‌های خود در زمینه مسائل آن استان، به طور اختصاصی، صحبت خواهد کرد. امروز دوشنبه ۱۰ خرداد قاضی زاده‌هاشمی، رئیسی، زاکانی، مهرعلی زاده، رضایی و جلیلی به استودیو‌های تلویزیونی ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ایزانیان می‌آیند تا برنامه‌های خود را در این قالب ضبط کنند.

برنامه‌های نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ خرداد