پرویز جاوید ، عضو انجمن اقتصاددانان در تشریح مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم برای خروج از بحران اقتصادی حال حاضر به «افکارنیوز» گفت: تورم، بیکاری، مبارزه با فساد، فقرزدایی و روابط بین الملل از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم است که درحال حاضر کاندیداهای احراز صلاحیت شده نیز از این عوامل سخن می‌گویند.

وی افزود: به طورحتم سخن‌گویی و اولویت شمردن عواملی که کلیه کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم یاد می‌کنند، پسندیده است اما نباید فراموش کرد که کلی‌گویی هیچ‌گاه موثر واقع نمی‌گردد. 

جاوید تصریح کرد: هریک از عوامل پیشنهادی از جمله کاهش تورم و فقرزدایی می‌بایست با عنوان برنامه های جزئی مطرح گردد. اینکه چگونه می‌توان درآمد روزانه کشور را افزایش و تورم را کاهش داد یا اینکه چطور می‌توان فقرزدایی کرد و با سایر کشورهای دنیا روابط سیاسی_اقتصادی داشت.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: کلی‌گویی محورها در ذهن مخاطب یک شعار بی عمل تلقی می‌گردد چراکه راهکار آن بیان نمی‌شود! به طور مثال برای کاهش نرخ تورم، به خلق پول روزانه نیاز است. بنابراین ضرورت دارد هریک از این کاندیداها به جای کاهش نرخ تورم اعلام کنند چطور می‌شود خلق پول کرد.

*دولت سیزدهم از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده و ایجاد اشتغال کند

او متذکر شد: دولت سیزدهم باید با طرح برنامه‌های اقتصادی، زیرساخت‌های مناسب آن‌هم در نظر بگیرد. طرح برنامه بدون زیرساخت و عنوان جزئیات موجب رشد اقتصادی  نمی‌شود. 

جاوید اظهارداشت: برپایه آمارها ظرفیت اقتصادی ایران قریب به ۴هزار میلیون دلار است اما هیچ‌گاه از این ظرفیت‌ها به درستی صحبت نشده است. در این راستا ضرورت دارد تا دولت سیزدهم از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده و از این طریق ایجاد اشتغال کند. 

وی گفت: اشتغال می‌تواند موجب کاهش چشم‌گیر نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری کشور گردد. درحال حاضر نمی‌دانیم بهره‌وری در کجای این اقتصاد قرار گرفته است اما حائز اهمیت است تا دولت سیزدهم آن را مبرهن سازد. 

جاوید در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: فرصت برای بهبود فضای اقتصاد کم است و چنانچه تا دو سال آینده سرانجام اقتصادی رخ ندهد، دیگر خروج اقتصاد از رکود ممکن نخواهد بود.