سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با افکارنیوز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه توافقی مد نظر کشور و مجلس شورای اسلامی خواهد بود، گفت: ساختار مذاکرات هسته‌ای از نظر آمریکایی ها یک ساختار تعلیقی، زمان بر و فرسایشی است.

این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: آمریکایی‌ها در حال حاضر از عدم عملکردشان نسبت به تعهدات اعلامی در مذاکرات سو استفاده می کنند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر ایران به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرده است و اما آمریکایی ها به این تعهدات جامع عمل نپوشاندند لذا زمان به نفع آمریکایی ها در چرخش است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها به دنبال کُشتن زمان در مذاکرات هستند،اظهارداشت: به اعتقاد بنده ابزار کُشتن زمان هم انجام مذاکرات است.

وی بیان داشت: حرفی که ما با دوستانمان در تیم مذاکره کننده داریم این است که باید اقدامات عملی در مذاکرات رخ دهد تا ما در مقابل هر اقدام عملی، اقدام عملی خود را انجام دهیم و این بدین معناست که اگر خروجی مذاکرات باز هم به امضای دو متن بیانجامد این دیگر ارزشی نخواهد داشت.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: اگر پیرو  تفاهمات صورت گرفته، یک اقدام عملی شود یعنی اقدامی را آمریکایی ها انجام دهند. ما به ازای آن اقدام، ما هم یکی از تعهدات برجامی خود را که از آن خارج شدیم احیا خواهیم کرد بنابراین این اقدام ارزشمند است و به غیر از این خیر.

وی تاکید کرد: تا متن مذاکرات و تفاهم و نحوه عمل و اجرای آن روشن نشود هیچ اتفاقی در مذاکرات رخ نداده است.