حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین شهر در  مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: سازمان بورس به منظور حمایت از بازار سرمایه بسته‌ 7+3 را طراحی کرد که یکی از بندهای قابل اجرای فوری در این بسته واریز مبلغ 200 میلیون دلار از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. 

وی افزود: با وجود اینکه مبلغ 50 میلیون دلار از مصوبه واریز شده است اما به دلایل نامعلومی بقیه این مبلغ در حساب صندوق تثبیت بازار کارسازی نشده است. 

حاجی دلیگانی تصریح کرد: شیوه اداره بازار سرمایه در دنیا این طور است که در صورت بروز ریزش، نظام بانکی باید از نظام بازار سرمایه حمایت کند. این حمایت‌ها نیز عموما در قالب بسته‌های اعتباری تامین می‌شود اما جای تعجب است که با وجود مصوبه مشخص دولت در این خصوص، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به صورت ناقص به وظیفه خود عمل کرده است. 

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: ما به وظیفه خود در حمایت از سهامداران ادامه می‌دهیم و به زبان روشنی می‌گوییم که صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی باید مصوبه مزبور را در اسرع وقت به شکل کامل عملیاتی کند؛ در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای الزام صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در این زمینه استفاده خواهد کرد. 

حاجی دلیگانی در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: این تغییر نمی‌تواند اجرای قانون مصوب را به تعویق اندازد.