نخستین مناظره کاندیداهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری فردا (شنبه) ۱۵ خرداد ساعت ۱۵ با محوریت «موضوعات اقتصادی» برگزار خواهد شد.