یک کاربر در توئیتی نوشت: زینب زاکانی ، در گفتگوی ویژه خبری به یکی از ده‌ها مورد تهدیدی که در مسیر مبارزه با فساد علیه علیرضا زاکانی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: زمانی نامه‌ای دریافت کرده‌اند که سه راه در مقابل علی زاکانی و خانواده‌اش گذاشته‌اند: سکوت و خفه‌خون ، جنازه و جنازه‌کشی ، رسوایی و بی آبرویی.

توییت