سید ابراهیم رئیسی کاندیدیای انتخابات ریاست جمهوری در بدو ورود خود به محل مناظرات انتخابات در صداو سیما گفت: پرچمی که امام برافراشت و شهدای 15خرداد دنبال آن بودند اجرای  و عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض بود.

وی افزود: امروز بعد از 40سال از انقلاب اجرای عدالت موضع مهم است و ایجاد تحول در مدیریت اجرایی کشور ضروری است و مردم تغییر می خواهد و وضع موجود موجب نگرانی جوانان است و لازمه تغییر وضع موجود حضور با معنی مردم در صحنه و تصمیم و اراده ملت است.

وی افزود:  رقیبانی که مشاهده می‌شوند محترم هستند ولی رقیب خودم را ناکارآمدی،‌ فساد و وضعیت امروز که مردم آن را که نمی‌پسندند و از آن گله مندند و در جامعه ناامیدی را رواج می‌دهد می‌دانم.