پاسخ محسن رضایی میرقائد درباره فرایند خصوصی سازی در نخستین مناظره نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری.

 

حجم ویدیو: 5.41M | مدت زمان ویدیو: 00:03:00