آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگو با نخبگان در شبکه چهار سیما درباره رمز قدرتمندی ملت ایران گفت: تولید یکی از جلوه های مهم برای قدرتمندی کشور است و اگر از مولفه ها  درست بهره برداری کنیم تبدیل به قدرت ملی می شود.

وی افزود: در کشور منابع انسانی کار آمدی داریم و از لحاظ آب و هوایی و مخازن ثروت‌های کشور در موقعیت بسیار خوبی هستیم و می‌توانیم قدرتمند باشیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مولفه های قدرت مختلف است و این مولفه ها برای جامعه ما عبارتند از ایمان و اعتقاد و باور بخدا و قدرتمندی در حوزه اقتصاد و توانایی کشور که رمز مهمی در هر کشوری است.

رییسی تصریح کرد: تا وقتی که سفره مردم و نهاده های دامی به واردات بند باشد، برای کشور گرفتاری پیش می آید. باید برای کشور قدرت آفرید، در حوزه اقتصاد یعنی کشاورزی خودکفا.