محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگرا درباره حمایت جبهه اصلاح طلب از عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: نامزد جناح اصلاح طلب عبدالناصر همتی است، ولی از آنجا که نمی‌خواهند روی او ریسک کنند، اینکه همه جبهه اصلاح طلب او را بپذیرند با ریسک همراه است.  

کوشکی در ادامه بیان کرد: همتی تمام ویژگی‌هایی که اصلاح طلبان می‌خواهند را دارد، ولی نکته این است که تمرکز بیش از دو دهه‌ای همتی در مناصب اقتصادی، باعث شده بخش تندرو اصلاحات فکر کند که نمی‌تواند تسلط کافی در حوزه سیاست داشته باشد و به همین دلیل گزینه خوبی برای جبهه اصلاح طلب محسوب نمی‌شود. هر چند بخش‌هایی از اصلاح طلبان به همتی به عنوان گزینه اصلی نزدیک شده اند و حتی نامزدی همتی را پذیرفته و در حال حمایت از او هستند.  

کوشکی در ادامه بیان کرد: حزب کارگزاران به صورت رسمی از همتی به عنوان نامزد اصلاح طلبان حمایت کرده، ولی نکته این است که اگر همتی پیروز مناظرات هم باشد بخش تندروی جبهه اصلاح طلبان از او حمایت نخواهند کرد.  

این فعال اصولگرا خاطر نشان کرد: نکته‌ای که بخش تندروی جبهه مشارکت و همراهان آن درباره نامزد همتی مطرح کرده اند الزامی نیست و همتی تنها گزینه پیش روی اصلاح طلبان است، زیرا مهر علیزاده کارنامه مناسبی در استانداری و ... نداشته و از این نظر خیلی مورد نظر آن‌ها نیست، هر چند سابقه خیلی جدی در همراهی با اصلاح طلبان داشته است.

کوشکی با تاکید بر اینکه مهر علیزاده گزینه مطلوب اصلاح طلبان نیست توضیح داد: اصلاح طلبان از سرمایه گذاری روی همتی و شکست او در جریان انتخابات می‌ترسند، زیرا شکست او به حساب همه اصلاح طلبان نوشته می‌شود.  

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: دلیل اینکه در نظر سنجی‌ها همتی خیلی به سرعت رشد کرده، حمایت همه جانبه اصلاح طلبان از او است.  

این فعال اصولگرا درباره پیش بینی از سرانجام انتخابات گفت: سرانجام انتخابات اصلا قابل پیش بینی نیست  و کسانی که می‌گویند نتیجه انتخابات از قبل تعیین شده باید تاریخ انتخابات را از سال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ مرور کنند تا متوجه شوند چرا خیلی نمی‌شود انتخابات فعلی را پیش بینی کرد.