محسن کوهکن عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ، اظهار کرد: هر صحبتی که میان نامزدها صورت می‌گیرد باید مبنای شرعی، اخلاقی و قانونی داشته باشد و مبنای شرعی این است که نامزد‌ها یکدیگر را تمسخر نکنند، به یکدیگر تهمت و افترا نزنند، همچنین سوال خود را از یکدیگر در مناظره‌ها مطرح کنند تا مردم پاسخ هر یک از نامزد‌ها را بشنوند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: در خصوص مسائل قانونی نیز نامزد‌هایی که در صحنه حاضر هستند به حدود اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی باید مشرف باشند و مسئولیت‌ها و وظایف رئیس جمهور را بدانند و برمبنای آن صحبت کنند و قول‌هایی که برمبنای وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی باشد بدهند.

وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی مقید به چارچوب‌هایی هستیم به عنوان نمونه باید با مخاطبان صادق باشیم، گفت: اگر نامزد‌های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بر ریل اخلاق، قانون و شرع حرکت می‌کردند، با تذکرات رهبری رو به رو نمی‌شدیم. بنده هم به عنوان شهروند بعد از شنیدن صحبت‌ها و وعده‌های نامزد‌ها این طور فکر کردم که این افراد از توانمندی و ظرفیت‌های کشور اطلاع دقیقی ندارند.

کوهکن ادامه داد: نامزد‌های ریاست جمهوری قول‌هایی دهند که بتوانند عمل کنند و بعدا توجیح نکنند که نگذاشتن و اختیار نداشتیم، چراکه آثار تخریبی بر ذهن مردم دارد و این گناه نابخشودنی است. جوری صحبت کنند که انتظارات جامعه را بالا نبرند و قول‌های معقول و قانونی دهند و اگر این اطلاعات را کارشناسان نزدیکشان می‌دهند با کارشناسان مختلف هم درخصوص اظهار نظرهایشان مشورت کنند.

 عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: گاهی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری نمی‌دانند که مخاطب آن‌ها تمام مردم در طبقات مختلف است و در صحبت هایشان فقط نظر بخشی از جامعه را به خود جلب می‌کند و مراقب باشند بخش دیگر جامعه که مخاطب خود قرار نداده اند را از خود بیزار نکنند.

وی با بیان اینکه نامزد‌ها بحث‌هایی درخصوص شفافیت، اتاق شیشه ای و مبارزه با فساد را مطرح کردند که مسائل خوب و مهمی است، اضافه کرد: این تمام کار یک رئیس جمهور نیست و مبارزه با فساد و رانت خواری باید در تمام بخش‌های کشور انجام شود و علاوه بر سر دادن شعار شفافیت باید برنامه‌های خود را نیز در این راستا ارائه دهند تا مخاطب درک کند این شعار پشتوانه در مرحله عمل دارد.

کوهکن خاطرنشان کرد: این زیبنده نیست که نامزد‌ها در روز‌های باقی مانده تا انتخابات حرف‌هایی بزنند که فقط برای رای جمع کردن باشد، چراکه این مردم تجربیاتی دارند و افرادی بودند که قول دادند، اما عمل نشده است، مبنای صحبت‌های نامزد‌ها باید به صورتی باشد که در مرحله اول مردم را ترغیب برای حضور در انتخابات کنند، سپس آن‌ها را برای رای دادن به خودشان تشوبق کنند.