محمدتقی نقدعلی گفت: آقایان به عنوان رأس هرم مالی مدیریت بانک مرکزی را در اختیار داشته اند، با وجود جلسات متعدد به منظور بررسی وضعیت نهاده های دامی و کشاورزی در هیچ کدام از جلسات حاضر نشدند اما امروز در مناظرات مدعی هستند و ادعا می کنند برای بخش کشاورزی و دامپروری برنامه دارند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مناظره ها مرز ادب و مرز قانون را کنار می گذارند، ادامه داد: کسانی که برای عملکرد خود در 8 سال گذشته هیچ گونه دفاعی ندارند مشکلات کشور را بر گردن FATF و مسائلی از این دست می اندازند.

وی با تاکید بر اینکه به جای آنکه طی 8 سال مسائل اساسی کشور را برطرف کنند امروز با کمال گستاخی مشکلات را بر گردن مسائل مختلف می اندازند، عنوان کرد: امیدی نداریم که این افراد در مناظره ها برنامه ای داشته باشند اگر برنامه ای داشتند آن را طی 8 سال گذشته ارائه می کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، گفت: دامداری کشور در حال نابود شدن است، شما نماینده ای به عنوان کاندیدا فرستاده اید که مشکلات دامداری کشور را برطرف کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: از صبح تاکنون سوالات مهمی از وزیر نفت و لایحه رتبه بندی معلمان مطرح شد انتظار داریم نمایندگان در زمان ارائه سوالات و طرح ها و لوایح مهم توجه بیشتری داشته باشند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، تذکر نماینده خمینی شهر را در دستور ندانست.