علی القاصی‌مهر در خصوص قطعی‌های مکرر برق، گفت: در همین خصوص روز دوشنبه، ۱۴ تیر جلسه‌ای در استانداری {تهران} تشکیل شد و ما به معاون خود در بحث پیگیری حقوق عامه دستور دادیم که موضوع را از طریق مسؤولین مربوطه در حوزه برق پیگیری کنند و امروز این دستور را ابلاغ کردیم که موضوع پیگیری شود.

وی درباره این‌که آیا قصوری در این زمینه {قطعی برق} رخ داده است؟ گفت: موضوع در حال بررسی است.