بنا به ادعای یک رسانه آمریکایی دولت جو بایدن در حال ارزیابی تعدیل سیاست‌های تحریم اقتصادی این کشور از جمله در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی عنوان کرد دولت بایدن در حال تغییر شیوه بکارگیری تحریم با هدف جلوگیری از اعمال فشار گسترده، جلوگیری از خسارت اقتصادی و روی آوردن به سوی اقدام مشترک با متحدان و بجای رویکرد یک جانبه است.

این رسانه آمریکایی به نقل از افراد درگیر در روند کار می‌نویسد روند بازبینی سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود نتیجه آن تا پایان تابستان اعلام شود. برخی از این جزئیات توسط مقام‌های فعلی، سابق و بالقوه دولت تشریح شده و در برخی جلسات کنگره این کشور نیز مطرح شده است.

وال استریت ژورنال همچنین نوشت در حالی که جزئیات این برنامه هنوز در حال تکمیل شدن است، مقامات دولت بایدن عناصر استراتژی جدید را در قالب مجموعه‌ای از اقدامات از جمله کاهش برنامه ریزی شده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، پیش بینی کرده اند.

این رسانه آمریکایی همچنین مدعی شد با وجود مشخص نبودن تمامی جزئیات و عدم تایید گزارش از سوی وزارت خزانه‌داری، برخی نمونه‌های این تغییرات توسط دولت آمریکا در قبال تحریم‌ها علیه ایران اجرایی شده است.

وال استریت ژورنال، استراتژی جدید دولت آمریکا را فاصله گرفتن جدی از سیاست‌هایی می‌داند که دولت ترامپ بسیار به آن اتکاء داشت و بیش از هر دولت دیگری در واشنگتن از تحریم‌ها به عنوان ابزار هدف قرار دادن بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران، کره شمالی، ونزوئلا و سایر کشور‌ها بهره جست، تا از طریق فشار اقتصادی خواسته‌های خود را به این کشور‌ها تحمیل کند.

هر چند ادعای وال استریت ژورنال را باید مهر تائید دیگری بر شکست کارزار فشار حداکثری علیه ایران دانست، اما برغم گذشت ماه‌ها از روی کار آمدن دولت بایدن و طرح ادعای حفظ برجام، دولتمردان فعلی آمریکا از عمل به تعهد اصلی خود که همانا بازگشت به توافقی است که خود آن را زیر پا گذاشته اند، ناکام بوده اند.