محمدصادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تشکیل دولت فراجناحی توسط سید ابراهیم رئیسی گفت: این بستگی به این موضوع دارد که ابتدا تعریف ما از موضوع فراجناحی روشن شود، اگر منظور این است که وابسته به جریان اصولگرا نباشد این اصل درستی است، اما اینکه دولت از دایره نیروهای انقلابی خارج شود پذیرفته نیست.

او ادامه داد: به بیانی دیگر این دولت نباید منحصر به جریان اصولگرا باشد، اما از سوی دیگر محدود به جریان انقلاب باشد؛ زیرا شعار آقای رئیسی از همان ابتدا تشکیل یک دولت انقلابی بوده است، دولت انقلابی هم با نیروهای غیر انقلابی و دیپلمات نمی‌خواند، اما اینکه گفته شود منظور از نیروهای انقلابی صرفا اصولگرایان هستند هم درست نیست و ما نیروهای انقلابی فراوانی داریم که اصولگرا نیستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا از جریان اصلاح طلب هم در این دولت حضور خواهند داشت؟ بیان کرد: هر فردی که انقلابی مطابق با شاخص‌های مقام معظم رهبری باشد در این دولت جای دارد ؛ انقلابی یعنی یک فرد مفید، پرکار و پایبند به ارزش‌های انقلاب اسلامی و دارای خط فکری مطابق با امام و رهبری.

وی در پاسخ به این اظهارات که در حال حاضر سه قوه در دست اصولگرایان است بیان کرد: در حال حاضر در درون قوه قضائیه حجم بسیار زیادی از نیروهای اصلاح طلب حضور دارند و در درون دولت هم حجم بسیاری از این افراد حضور دارند و در درون مجلس هم افراد اصلاح طلب حضور دارند؛ بنابراین اینکه روسای سه قوه از نیروهای انقلاب باشند دلیلی نمی‌شود که سه قوه در دست نیروهای انقلابی باشد، زیرا ما در درون این قوا هم نیروهای اصلاح طلب بسیاری داریم. اما فعلا صرفا روسای سه قوه نیروهای انقلاب هستند و این به این معنا نیست که وابسته به جریان اصولگرا باشند. برای مثال آقای اژه‌ای هرگز به جریان اصولگرا وابسته نبوده اما از نیروهای انقلابی محسوب می‌شود. 

کوشکی با اشاره به دیدار سید ابراهیم رئیسی و برخی از افراد اصلاح طلب گفت: این موضوع اشکالی ندارد؛ اما اگر رییسی به دنبال جمع آوری نظرات و دیدگاه‌هاست به طور طبیعی نظرات احزاب اصلاح طلب گره‌ای از مشکلات آقای رئیسی را باز نخواهد کرد، زیرا مملکت ۸ سال در دستان اصلاح طلبان بوده است و آنها اگر نظر مساعدی داشتند طبعا اجرا می‌شد، بنابراین اولویت مشورت قطعا باید با نیروهای انقلابی باشد.