سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از احتمال آغاز هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین اتریش خبر داد.

« ند پرایس » در نشستی خبری گفت: ما پیش بینی می‌کنیم هفتمین دور مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران برگزار شود.

وی درباره مذاکرات صلح افغانستان هم گفت: ما از میزبانی ایران از هیأت طالبان اطلاع داریم و نقش همسایگان افغانستان در آینده را درک می‌کنیم.