به گزارش افکارنیوز به نقل از جهان، همه نمایندگان متعهد مجلس رضایت و اظهار لطف رهبر معظم انقلاب را نشانه رویکرد و کارنامه مثبت وکلای مردم می دانند و کلام تقدیرآمیز ایشان را حجتی بر عملکرد درست خود توصیف می کنند که بی شک تلقی درستی است؛ چرا که رهبر انقلاب همواره ضعف و قوت مجالس را از دریچه ای کلانتر و به صراحت و بدون تعارف به نمایندگان بیان کرده و گاه از آنان تقدیر و گاه به آنان تذکر داده اند.

چهارمین و آخرین دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس هشتم، هشت خرداد ماه ۹۰ برگزار شد؛ دیداری که به اعتقاد ناظران سیاسی مبنایی برای مقایسه دو مجلس هفتم و هشتم و شیوه مدیریت این دو مجلس اصولگراست.

نکته ای که در توصیفات رهبر انقلاب در این باره حائز اهمیت و تامل بود، تفاوت معنادار سخنان ایشان در توصیف عملکرد مجلس هشتم و هفتم بود.

با توجه به پایان عمر مجلس هشتم، آغاز مجلس نهم و رسیدن به زمان حساس انتخابات هیئت رئیسه این مجلس، بازخوانی بیانات رهبری معظم در جمع بندی عملکرد ۲ مجلس هفتم و هشتم روشنگر و راهگشاست؛ ویژه اینکه نامزدهای ریاست مجلس نهم، رؤسای مجالس هفتم و هشتم هستند.

رهبر انقلاب در دیداری که در آخرین سال عمر مجلس هفتم با نمایندگان داشتند، این مجلس اینگونه توصیف کردند:

• آنچه که در مورد این دوره‌ى از مجلس این حقیر مى‌توانم عرض بکنم و جمع‌بندى‌اى که تا امروز از این مجلس، فى الجمله در ذهن هست - به عنوان یک شاهد و یک ناظر که در بعضى از این مجالس متعدد، اندکى بودیم و بقیه را هم از نزدیک شاهد بودیم و با آنها تعامل داشتیم - به نظر من مجلس خوبیست و جزو دوره‌هاى خوب مجلس محسوب مى‌شود. این مجلس، از جهتى یک خصوصیتى دارد و آن این است که این ترکیب - ترکیبى که بعضى از جهات کلى و خطوط اصلى آن را عرض خواهم کرد - در یک فضاى نامناسب رویید؛ مثل گیاه یا درختى که از میان سنگلاخ برویَد. «ألا و إنّ الشّجرة البرّیّة أصلب عوداً و أبقى وقوداً»؛ درختى که در میان سنگ مى‌رویَد، هم محکمتر و استوارتر است و هم آن وقتى که او را تبدیل به آتش کردند، آتش ماندگارترى دارد و اثرش براى مدتها مى‌ماند؛ مجلس شما این‌گونه است.

• خطوط اساسى و خوبى هم - حقاً و انصافاً - تعقیب شد؛ نه دوستان شما - طرفداران مجلس - و نه دشمنان شما نمى‌توانند منکر آنها بشوند. مجلس نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام مى‌ورزد؛ براى او مسأله‌ى اساسى، جبران ضعف طبقات ضعیف و مردمان فقیر و دورماندگان از بسیارى از امتیازات است؛ به این توجه نشان دادید - هم در گفته‌ها گفته شد، هم در برخى از قوانین منعکس شد - که بسیار مهم و خوب بود.

• در زمینه‌ى سیاست‌هاى اصل چهل و چهار - که مى‌تواند یک حرکت عظیم اقتصادى در کشور بوجود بیاورد - مجلس پاسخ خوبى داد. همین کمیسیون ویژه‌اى که اشاره کردند، تشکیل شده و دارد خوب کار مى‌کند.

• از جمله‌ى نقاط قوّت بسیار بارز در این مجلس، مواضع محکم و اصولى در مسائل بین‌المللى و در مواجهه‌ى با استکبار بود.

• این مجلس در موضع رفیع و والاى مجلسِ قانونگذارى ایستاد و در همه‌ى ماجراها و فراز و نشیب‌ها، این موضعِ ضد استکبارى خودش را علناً، با صراحت، با وضوح و با منطق، بیان کرد. منطق و استدلال هم بر سخنان و رفتار او حاکم بود. این خیلى باارزش است و نمى‌شود آن را ندیده گرفت. دوستان شما هم این را قبول دارند، دشمنان شما هم این را قبول دارند. این هم یکى از آن خطوط اساسى افتخارات شماست که در محاسباتتان، باید شکر او را بگزارید.

• یکى از امتیازات این مجلس در این سه سال گذشته - که ان‌شاءاللَّه در یک سال باقیمانده هم همین‌طور باشد - این بود که منشأ تشنجات سیاسى و بگومگوهاى اختلاف‌افکن در بیرون نشد؛ رادیو را که انسان باز مى‌کند تا گفتگوى مجلس را بشنود، با مجموعه‌اى از بیانها و گفتارهایى مواجه بشود که جز دعوا و تشنج و اختلاف و اتهام از آن بیرون نمى‌آید. این مجلس در این زمینه، مواضعِ خوب و قابل قبولى داشت.

• مواضع قاطع شما در قضیه‌ى هسته‌اى بود که آن هم یکى از نقاط برجسته است. خیلى خوب عمل کردید.

• هماهنگى مجلس و دولت هم یکى از برکات این دوره است.

• یکى از چیزهایى که من واقعاً باید از برادران مجلس هفتم، بخصوص جناب آقاى دکتر حداد عادل تشکر کنم این است که حقاً و انصافاً تلاش زیادى در مجلس هفتم می‌شد براى اینکه نگذارند بین دولت و بین مجلس اختلاف به وجود بیاید. واقعاً تلاش و کار می‌شد.

در خرداد ۹۰ اما، تعابیر رهبر انقلاب درباره نقاط قوت مجلس هشتم هم در کیفیت و هم در کمیت آن تفاوت های معنی داری داشت. سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره مجلس این چند جمله بود:

• تشکر می‌کنیم از جناب آقاى لاریجانى … همچنین بخصوص به خاطر این موضع‌گیرى صریح و روشنى که نسبت به مستکبرین، نسبت به آمریکا، نسبت به زیاده‌خواه‌ها و یاوه‌گوهاى بین‌المللى، از زبان شما نمایندگان محترم ابراز کردند.

و دیگر هیچ. این درحالی است که بیشترین بخش سخنان علی لاریجانی مربوط به گزارش عملکرد و فعالیتهای مجلس اعم از تصویب لوایح و طرح ها و غیره بود و البته در انتها از استکبار ستزی نمایندگان مجلس گفت که تنها همین بخش مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت.