محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار «افکارنیوز» با اشاره به توجه به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم اظهار داشت: در گذشته مبنا به این صورت بود که نمایندگی‌های وزارت امور خارجه را در سطح استان‌ها تشکیل می دادیم و یکی از وظایف مهم این نمایندگی‌ها آن بود که توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هر استانی را به سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور انتقال دهند تا آنان جهت بازاریابی و استفاده از این ظرفیت‌ها در خارج از کشور فعالیت کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه این کار آنطور که باید و شاید عملیاتی نشد و تنها دیپلماسی سیاسی در وزارت امور خارجه پیگیری شد البته دیپلماسی سیاسی هم محدود به ارتباط با چند کشور شد و نگرش و تفکر دولت سابق این بود که فقط با چند کشور غربی ارتباط داشته باشد.

سفارتخانه ها در راستای عمل به دیپلماسی اقتصادی فعال شوند/ نباید معطل مذاکرات وین شویم

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور تصریح کرد: همین مسئله باعث شد که یک ناکارآمدی جدی در عرصه سیاست خارجی به وجود آید و حتماً باید در دولت سیزدهم این مشکل مرتفع شود.

جوکار افزود: دولت رئیسی از ابتدا تأکید کرده که به دنبال ارتباط با همه کشور‌های دنیا است، ارتباط کشور را محدود به چند کشور خاص نمی‌کند، عمده فعالیت‌ها باید از طریق سفارتخانه‌ها پیگیری شود و حتماً باید فعال شوند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید فعالیت‌های سفارتخانه‌های کشورمان را در خارج از کشور به صورت دقیق پیگیری و رصد کنیم و از آنان بخواهیم که اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین باید به صورت کمی، عملکرد سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی درباره آینده مذاکرات وین گفت: اگر دولت سیزدهم می‌خواهد در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد، نباید منتظر بماند تا ببیند مذاکرات وین به کجا می‌رسد بلکه باید بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در داخل کشورمان داریم، محاسبات خارجی ایران تنظیم شود.

جوکار گفت: ما نباید فرصت خود را از دست دهیم و معطل آینده مذاکرات شویم چرا که اگر این کار را انجام دهیم، قطعاً این مسیر اشتباه خواهد بود و به طور یقین دولت رئیسی چنین کاری را انجام نخواهد داد و یکی از تأکیدات این دولت آن است که از همه ظرفیت‌های جهان به خوبی استفاده کند.