رضا سیمبر در مورد نوع نگاه افکار عمومی آمریکا نسبت به تصمیم بایدن برای خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان با عنوان کاهش هزینه های آمریکا و همچنین اعتراض های ترامپ به نوع خروج بایدن از افغانستان اظهار کرد: مردم در هر کجای دنیا ببینند که تصمیمات حکومت شان در راستای منافع اقتصادی آن ها و به نفع معیشت و زندگی آن هاست از آن استقبال می کنند و طبق آن چه که اعلام شده آمریکا با خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان به مقدار زیادی در هزینه های خود صرفه جویی خواهد کرد. موضوعی که به نظر می رسد در درازمدت از نظر اقتصادی به نفع مردم آمریکا است.

خروج آمریکا از افغانستان بر پایه منابع اقتصادی بود

وی با بیان اینکه تصمیم بایدن برای اجرایی کردن موضوع خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان را باید در قالب سیاست گذاری این کشور در راستای توجه به شرق آسیا عنوان کرد، گفت: طی سال های اخیر آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که از نظر اقتصادی خاورمیانه و غرب آسیا به مانند گذشته برای آن ها منفعتی ندارد و در راستای رقابت های موجود و منافع خود بیشتر به سمت شرق آسیا تمایل پیدا کرده اند.

این کارشناس مسائل بین الملل  با بیان اینکه آمریکایی ها در تصمیم خود برای خروج از افغانستان منافع اقتصادی را در اولویت قرار دادند، افزود: یک عده ای معتقدند که باید آمریکا به فکر مردم افغانستان نیز می بود و این گونه مردم افغانستان را رها نمی کرد. در حالی که باید به این موضوع توجه داشت که این یک مسئله اخلاقی و ارزشی است و عموما در تصمیم گیری ها از سوی کشورها تفکر اقتصادی و تحقق منافع اقتصادی در اولویت قرار دارد. از طرف دیگر نباید تصور کرد که آمریکایی ها از منافع اقتصادی خود در افغانستان نیز کوتاه می آیند و آن ها تلاش دارند به نحوی برنامه ریزی کنند که همچنان از این منافع اقتصادی از جمله معادن موجود در افغانستان استفاده کنند.

سیمبر با بیان اینکه انتقادات ترامپ به بایدن در مورد نحوه خروج آمریکا از افغانستان بیشتر جنبه سیاسی دارد و آن را باید در قالب بازی های سیاسی و تبلیغاتی دو حزب عمده در آمریکا در نظر گرفت، گفت: این یک سیاست کلی در آمریکا است که باید به سمت شرق آسیا حرکت کرد و دولت ترامپ نیز خود به این موضوع معتقد و در حال برنامه ریزی به این سمت بود. البته او تأکید داشت که نباید افغانستان و منافع اقتصادی حاکم بر آن را به راحتی به چین و روسیه واگذار کرد. او خطاب به این کشورها می گفت این گونه نیست که ما در افغانستان با تروریسم مبارزه کنیم و اکنون شما بخواهید از منافع اقتصادی حضور در افغانستان به تنهایی  و بدون پرداخت هزینه ای بهره ببرید.