احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به تعیین تکلیف یارانه های پنهان و آشکار در کشور اظهار داشت: بنده فکر می‌کنم یکی از بخش‌هایی که به راحتی میتوانیم در رابطه با یارانه پنهان آن دقت و بررسی داشته باشیم یارانه بنزین است.

 وی با بیان اینکه ما در حال حاضر به بنزین یارانه پرداخت میکنیم بیان داشت: همانطور که می‌دانیم  بنزین در کشورهای همسایه ما ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان است اما در کشور ما با نرخ سه هزار تومان به فروش می رسد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما نمی‌گوییم که باید بنزین در کشور گران به فروش برسد،اظهار داشت: از این‌رو ما با گرانی بنزین مخالفیم اما میتوانیم یارانه بنزین را هدفمند کنیم آنهم بدین معنا که طرح هایی در این زمینه ارائه شود.

دولت یارانه های پنهان در بخش بنزین را مدیریت کند/ظلم به خانوارهای فاقد خودرو

 وی تاکید کرد  یکی از طرح هایی که در این زمینه ما داشتیم بدین نحو بود که قرار بود یارانه بنزین از طریق کد ملی افراد ارائه شود حُسن این مسئله در این بود که اگر قرار است یارانه بدهیم به همه افراد یارانه اختصاص پیدا کند نه فقط کسانی که خودرو دارند لذا محاسباتی که ما کردیم فقط اگر در کمیته امداد امام خمینی این کار انجام می شد، درآمد این خانواده ها تا دو برابر ارتقا پیدا می کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت:  عدم شفافیت در یارانه پنهان در بخش بنزین باعث ظلم مضاعف به خانواده هایی شده که خودرو ندارند.

وی با اشاره به ارائه یارانه به حامل‌های انرژی اعم از آب و برق و گاز، تاکید کرد: در حال حاضر مصرف برخی از افراد در موضوع آب بسیار زیاد است و برخی آب را صرف استخرهای خانگی خود می‌کنند لذا این مسئله می تواند به هر صورت سازماندهی شود البته امسال در مجلس و در بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق مناسبی رخ داد و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت هزینه های خانواده های کم مصرف را رایگان کند.

وی با بیان اینکه باید به این موضوعات بیشتر توجه شود اظهار داشت: به نظر بنده دولت باید به این مسئله ورود کرده و مجلس هم می‌تواند دولت را در این راستا حمایت کند.